debilt.allesduurzaam.nl

Landschapsbeheer Nederland

naam contact
Landschapsbeheer Nederland
Bunnikseweg 27
3732 HV De Bilt  
T 030 234 50 10
 

De twaalf provinciale organisaties voor landschapsbeheer vormen samen Landschapsbeheer Nederland. Dit samenwerkingsverband streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt nauw samen met particulieren, boeren en overheden, die eigenaar zijn van 80 procent van het Nederlandse buitengebied. Met haar expertise en duizenden enthousiaste vrijwilligers levert Landschapsbeheer een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons levende landschap. Belangrijk einddoel is dat mensen zelf aan de slag gaan met de zorg voor het landschap bij hen in de buurt.
Achtergrondinformatie: landschap landschapsbeheer Landschapsbeheer Nederland natuur en milieu natuur- en milieuorganisaties natuurorganisaties en milieuorganisaties provinciaal landschap provinciale landschappen